Digitaal groeien met een heldere IT- Roadmap

IT-Roadmap

IT kan uitstekend worden ingezet om je bedrijfsdoelen te bereiken en succesvol te innoveren. Maar, het is vaak ondoorzichting en complex om te bepalen welke stappen je hiervoor moet nemen. Technologieën ontwikkelen zich razendsnel en het is lastig om bij te blijven. Bovendien is het maken van een IT-roadmap een complex proces. Cruciaal voor het succes is of je in staat bent om jouw bedrijfsambities, mensen en IT te verbinden.

Als strategische Microsoft Solution partner helpt UNO je hierbij. Samen werken we aan een IT-roadmap die aansluit bij de strategie en behoeften van je bedrijf, zodat je klaar bent voor de toekomst

Jouw bedrijfsambities vertalen in digitale stappen

Om te weten wat het pad is, dat je moet bewandelen moet je weten waar je naar toe wil en moet je weten waar je staat. UNO’s 3D-Scan kan je hierbij helpen en vormt de basis voor jouw roadmap. Met een 3D-Scan maken we als het ware een foto van de organisatie en beoordelen we jouw digitale volwassenheid in relatie tot jouw bedrijfsambities. We inventariseren waar je heen wilt als bedrijf en formuleren jouw visie en strategie. Vervolgens beoordelen we hoe digitaal volwassen jouw organisatie is op strategisch, technisch en functioneel niveau. Dit doen we aan de hand van 6 dimensies nl IT Infrastructure, Applications, Compliance, Security en Adoptie en Governance. Aan de hand van gesprekken met directie, medewerkers en IT-specialisten bepalen we voor elke dimensie hoe digitaal volwassen je bent en wat je specifieke bedrijfsambities hiervoor zijn.

Samen bespreken we de behaalde en gewenste scores voor elke dimensie. We zetten een heldere stip op de horizon en bepalen de digitale stappen die nodig zijn om jouw bedrijfsambities te realiseren. In deze fase brengen we IT en business samen. Het is van belang dat allebei een helder beeld hebben van de huidige situatie en de bedrijfsambities. Dit wordt vastgelegd in jouw digitale roadmap.

Wat levert de IT Roadmap op?

Het IT-proces verbindt alle lagen van de organisatie (medewerkers, processen, applicaties en infrastructuur). Falen in een van deze lagen kan de prestaties van de gehele IT-omgeving negatief beïnvloeden en de bedrijfsprocessen verstoren. Het is daarom cruciaal om IT als integraal onderdeel van de organisatie te zien en goed uit te lijnen met de bedrijfsstrategie en -doelen. Bij UNO nemen we je bij de hand met onze integrale methodiek, die levert je het volgende op:

6 dimensies binnen 3D IT aan de hand waarvan wij jouw digitale volwassenheid bepalen

UNO verbindt bedrijfsambitie, mensen en IT voor succesvolle innovatie

Een heldere IT-roadmap maak je niet zomaar. Daar heb je een duidelijk beeld voor nodig van waar je organisatie staat en waar jullie heen willen. UNO helpt hierbij met 3D-IT, een integrale methodiek die de samenhang tussen bedrijfsambities, mensen en technologie in kaart brengt. Samen stellen we je strategische doelen vast. Vervolgens inventariseren we aan de hand van 6 dimensies jouw digitale volwassenheid. Op basis hiervan creëren we een gedragen IT-strategie met een heldere digitale roadmap. Bij UNO geloven we dat een integrale aanpak jouw organisatie laat excelleren. UNO is “Leading Your Digital Journey”.

Wat klanten over UNO zeggen

Balmain: "Alle IT- en telefonie bij één partij. Wel zo gemakkelijk! Tevens meer inzicht in kosten en een besparing van 50 procent.’’
Previous
Next

UNO Services IT Strategie

Succesvol digitaal groeien en innoveren met een heldere IT Roadmap
IT-Strategie
Als strategische Microsoft Solutions Partner verbinden wij jouw bedrijfsambities, mensen en IT in een heldere IT strategie
UNO Projecten
IT-Projecten
Bij UNO Projecten nemen je bij de hand in ieder project en zorgen met ons team dat je van initiatie tot nazorg jouw doelen weet te realiseren.
3D scan is een scan die Inzicht in de digitale volwassenheid en de bedrijfsambities van jouw organisatie
3D-Scan
Hiermee maken we "een foto van jouw organisatie" en toetsen we jouw digitale volwassenheid in relatie tot je bedrijfsambities.
Previous
Next
Trots op onze klanten, partners en certificeringen

Wij zijn als organisatie erg trots op wat wij samen met onze klanten en partners bereiken; met sommigen werken wij al meer dan 15 jaar samen! Als Microsoft Solution partner zorgen wij ervoor dat wij altijd op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen. Daarnaast zijn wij in het bezit van alle benodigde certificeringen omtrent kwaliteitsmanagement en informatiebeveiliging. De hoogste kwaliteit, daar gaan wij voor!

Wat wil jij vandaag weten over IT Strategie

Naar de kennisbank

Linette Klap BLOG Labelling
Houd grip op je data en documenten met de data labels van microsoft
Maturity model In welke fase van volwassenheid zit jouw organisatie
In welke fase van volwassenheid zit jouw organisatie?
UNO Webinar Grip op je digitale toekomst? Van strategie naar heldere IT Roadmap
Hoe je met inzicht in je applicatielandschap It en de business echt laat samenwerken
Hoe je met inzicht in je applicatielandschap de IT en de business echt laat samenwerken

Veel gestelde vragen over de IT roadmap

Een IT-strategie roadmap is een document dat een gedetailleerde visie geeft van de IT-strategie en de stappen die nodig zijn om deze te implementeren. Het is een visuele representatie van de strategische planning van de IT-afdeling en biedt een overzicht van de belangrijkste doelen, mijlpalen en acties die nodig zijn om deze doelen te bereiken.

Een IT-strategie roadmap is een belangrijk hulpmiddel voor IT-managers om de strategische richting van de IT-afdeling te communiceren en af te stemmen met andere belanghebbenden binnen de organisatie. Het biedt ook een duidelijke richtlijn voor het prioriteren van projecten en het beheren van resources. Het is een dynamisch document beheren van de IT-strategie en het verbeteren van de prestaties van de IT-afdeling.

Zorg ervoor dat je de juiste roadmap-tool gebruikt, maak een visueel duidelijke en overtuigende roadmap, zorg ervoor dat er bij elk item op de roadmap een strategische rechtvaardiging staat, en review en update je roadmap regelmatig.
Een IT strategie is meer op hoofdlijnen en beschrijft hoe we met IT de bedrijfsdoelen optimaal gaan ondersteunen. Een IT roadmap is specifieker en omvat schema’s en mijlpalen voor acties die een bedrijf wil nemen om doelen te bereiken.
Een IT roadmap helpt bij het verbeteren van planning voor projecten en middelen, het anticiperen op resourcingbehoeften, het plannen van opdrachten, software- en leveranciersselectie en kosten.
Een roadmap is een plan voor hoe iets geleverd wordt, terwijl een framework de set van beperkingen is waarbinnen het plan moet werken.
Nee, een IT roadmap is op een hoger niveau en geeft overzicht, terwijl een projectplan op granulair niveau gedetailleerd is.
Strategie komt eerst, omdat het de basis en het kader vormt voor de roadmap. Waar staan we nu, waar gaan we heen en de stappen daar tussen is de roadmap.
Nee, een Gantt chart is een visualisatie van de roadmap. Dus je kan een roadmap weergeven in een Gantt chart.
Direct contact met een specialist
die jou écht verder helpt
  • UNO Servicedesk: voor praktische en complexe, technische vragen
  • UNO’s digitale strategen: voor advies over de Cloud en jouw Werkplek van de Toekomst
  • UNO Customer Success Team: voor advies over Cloud Adoptie, IT-trends en overige vragen.

Wij luisteren en staan voor je klaar!

UNO Servicedesk

070-3300502

UNO Advies

070-3300010

Stel een vraag

E-mail