Grip op jouw digitale toekomst

Is jouw organisatie klaar voor de digitale uitdagingen van de toekomst? Wil je IT inzetten om jouw bedrijfsdoelen sneller te bereiken en succesvol te innoveren? Maar weet je niet welke stappen je hiervoor moet nemen?

De digitale uitdagingen van de toekomst vereisen een scherp inzicht in jouw specifieke organisatie en een flexibele aanpak. En keuzes welke IT-ontwikkeling echt toegevoegde waarde leveren en welke minder. UNO kan je hierbij helpen. Als strategische partner nemen we je mee op jouw digitale reis en bepalen we samen welke stappen je moet nemen om te zorgen dat je IT direct bijdraagt aan jouw bedrijfsdoelstellingen en zo de groei van jouw organisatie versnelt. We slaan een brug tussen jouw bedrijfsambities, mensen en IT. Een integrale aanpak waardoor IT echt voor je gaat werken!

Wat zijn de uitdagingen voor jouw organisatie?

Het IT-proces verbindt alle lagen van de organisatie (medewerkers, processen, applicaties en infrastructuur). Falen in een van deze lagen kan de prestaties van de gehele IT-omgeving negatief beïnvloeden en de bedrijfsprocessen verstoren. Het is daarom cruciaal om IT als integraal onderdeel van de organisatie te zien en goed uit te lijnen met de bedrijfsstrategie en -doelen. Bij UNO nemen we je bij de hand met onze integrale methodiek, die levert je het volgende op:

Fase 1: 3D-Scan

Hoe digitaal volwassen ben je en wat zijn jouw bedrijfsambities

Om te weten wat het pad is dat je moet bewandelen moet je weten waar je naar toe wil en moet je weten waar je staat. Met een 3D-IT scan maken we als het ware een foto van de organisatie en beoordelen we jouw digitale volwassenheid in relatie tot jouw bedrijfsambities.

De 3D-IT scan wordt uitgevoerd op strategisch, technisch en functioneel niveau. Aan de hand van 6 dimensies toetsen we het maturity niveau van de organisatie. Dit zijn: IT Infrastructure, Security, Governance, Compliance, Applications en Adoptie. Aan de hand van gesprekken met directie, medewerkers en IT-specialisten wordt bepaald hoe digitaal volwassen de organisatie is.

Fase 2: IT Strategie & Business Value

Jouw bedrijfsambities vertalen in digitale stappen

Samen bespreken we de resultaten uit de 3D scan en bepalen we waar je staat en waar je heen wilt als organisatie. We zetten als het ware een stip op de horizon. Voor elke dimensie kijken we naar de behaalde en gewenste score en vertalen dit in digitale stappen. In deze fase brengen we IT en business echt samen en is het van belang dat zowel business als IT een helder en gelijk beeld hebben van de huidige situatie en de bedrijfsambities. Dit wordt vastgelegd in jouw digitale roadmap.

Fase 3: Basis op orde

Optimaliseer je huidige bedrijfsprocessen en leg het fundament voor innovatie.

Om je basis op orde te brengen en het fundament voor innovatie te leggen, is het belangrijk dat je organisatie op een bepaald basisniveau staat. Hiervoor kijken we naar de resultaten uit de 3D scan. Voor elk van de hierboven genoemde dimensies hebben we bij UNO een basisniveau bepaald. Haal je dit nog niet dan kijken we welke stappen je moet nemen en vertalen dit in heldere stappen op jouw roadmap. Dit wordt je eerste mijlpaal op je digitale reis.

Fase 4: Jouw digitale reis

Je business versnellen door succesvol te innoveren

Nu de basis op orde is, nemen we je mee op reis en zetten we IT in om jouw bedrijfsdoelstellingen sneller waar te maken en succesvol te innoveren. We gaan nu voor elke dimensie verbeteringen op de roadmap uitwerken in concrete stappen. Zo werken we toe naar het gewenste niveau. Niet alles hoeft maximaal te scoren en de juiste keuzes maken is cruciaal. Als strategische IT-partner helpen we je daarbij. Onze specialisten met strategische, technische en functionele kennis, bekijken we bijvoorbeeld hoe we jouw bedrijfsprocessen beter kunnen vormgeven, jouw applicatielandschap kunnen stroomlijnen en welke IT-infrastructuur daarbij past. Met deze 3D methodiek en klantbenadering slaan we een brug tussen jouw bedrijfsambities, jouw IT en jouw mensen. Zo kun je succesvol digitaal innoveren nu en in de toekomst!

De digitale reis van

Hartstichting help mee collecteren
Hartstichting: "UNO heeft een zeer hoog kennis- en kundeniveau op IT-gebied. De samenwerking voelt alsof we collega’s in een hecht en ambitieus team zijn."
FUNX fernando
FUNX: " Bij problemen die we zelf niet kunnen oplossen is het belangrijk dat we een vangnet hebben en UNO is een fijne sparring partner."
Balmain hair
Balmain: "Alle IT- en telefonie bij één partij. Wel zo gemakkelijk! Tevens meer inzicht in kosten en een besparing van 50 procent.’’
Previous
Next

Vragenlijst voor jouw digitale reis

Welke vragen moet je kunnen beantwoorden om een goed invulling te geven aan jouw digitale reis?

Wij voelen ons verantwoordelijk voor jouw privacy en de bescherming van jouw persoonsgegevens. Wil je weten hoe wij hiermee omgaan? Bekijk dan hier ons privacybeleid.
Vragenlijst van driehoek van succes naar Roadmap
Direct contact met een specialist
die jou écht verder helpt
  • UNO Servicedesk: voor praktische en complexe, technische vragen
  • UNO’s digitale strategen: voor advies over de Cloud en jouw Werkplek van de Toekomst
  • UNO Customer Success Team: voor advies over Cloud Adoptie, IT-trends en overige vragen.

Wij luisteren en staan voor je klaar!

UNO Servicedesk

070-3300502

UNO Advies

070-3300010

Stel een vraag

E-mail