Deel deze pagina:

AVG QuickScan

Worstelt jouw organisatie ook met de vraag of zij (nog) voldoet aan de AVG? De AVG QuickScan biedt helderheid in het web van regelgeving. De scan geeft globaal inzicht in de mate waarin je aan de wettelijke eisen met betrekking tot gegevensbescherming en privacy voldoet. Tevens worden de stappen geïnvetariseert om aan de AVG te voldoen. het is als het ware een ROADMAP TO COMPLIANCE. De scan wordt alleen uitgevoerd in samenwerking met gespecialiseerde juristen.

AVG QuickScan

Vanaf 25 mei 2018 moeten alle organsiaties voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze wet heeft gevolgen voor alle organisaties en hun gegevensverwerkende processen. De AVG stelt nieuwe eisen aan het informeren van klanten en medewerkers, het beveiligen van gegevens en het in control zijn.  Bij niet naleving van de regels worden ook de boetes hoger. Weet jij al welke stappen je moet nemen om compliant te zijn? UNO kan je in samenwerking met juristen helpen om inzicht te krijgen welke stappen je nog moet nemen om compliant te zijn.

(Klik hier voor infographic)

Wat is een AVG quickscan?

Bij de AVG is het van belang dat de organisatie duidelijk verantwoordelijkheid neemt om de privacy van persoonsgegevens te beschermen. Voldoen aan de AVG vereist een planmatige en integrale aanpak met aandacht voor HR, IT security, datamanagement, beheer en compliance. Het is best lastig om te bepalen in hoeverre je onderneming al compliant is. In samenwerking met gespecialiseerde juristen kan UNO je helpen in kaart te brengen hoever je bent en welke stappen je nog moet ondernemen. 
 

Methode

Een gespecialiseerde jurist zal in samenwerking met UNO interviews houden met o.a. de afdeling HR, IT en marketing om beter inzicht te krijgen in de dagelijkse gegevensverwerking van je organisatie Afhankelijk van ondernemingsgrootte en type onderneming zal dit gebeuren a.d.h.v. een checklijst. Hierbij moet je denken aan vragen, die betrekking hebben op organisatorisch, technisch en juridisch gebied. Hoe is het beveiligingsbeleid geformuleerd? Hoe ziet het privacyreglement eruit? Is er een actieplan bij het constateren van een datalek? etc.

Resultaat

De conclusies zullen samengevat worden in een rapportage met duidelijk stappenplan wat de organsiatie moet doen om te voldoen aan de AVG.  Hierbij zal gejkeken worden naar: 

  • Is het veiligheidsbeleid voldoende en toereikend?
  • Worden de juiste processen en procedures ingezet en toegepast?
  • Levert de techniek de gewenste veiligheid en is deze actueel?
  • Zijn de medewerkers (en eventuele leveranciers) zich voldoende veiligheidsbewust?
  • Zijn de juiste afspraken gemaakt met externe bewerkers?
  • Is het risicomanagement op de juiste wijze gestructureerd?
  • Voldoen de veiligheidsmaatregelen en -structuur aan de GDPR?

Kostenindicatie

Kostenindicatie € 1.500,-

Gerelateerde diensten

DIEV™ Security & Awareness Training

DIEV™ Security & Awareness Training

Een noodzaak voor iedere organisatie: Bouw een Human Firewall en train je medewerkers via e-learning niet in de bekende vallen van cybercriminelen te trappen.
Officedrops Online MIGRATIE Trainingen

Officedrops Online MIGRATIE Trainingen

Migreer soepel naar MS Office 365, leer je medewerkers met Officedrops wat nieuw is, zodat ze slimmer, makkelijker en sneller kunnen werken!